máj
06

HVE Sajtóközlemény 

Írta: egyse
HVE Sajtóközlemény A Hajóipari Vállalkozók Egyletének képviseletében Böröcz Péter titkár és dr. Varga Viktória ügyvéd 2010. április 19-én önálló beadvánnyal fordult a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságához

az eaz egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról szóló 2009. évi LXXVIII. törvény 17-22. §-ok, valamint az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (IX.29.) Kormányrendelet 10. §. (4) c) pontja alkotmányellenességének megállapítását és a jogszabályok alkotmányjogi normakontroll keretében a kihirdetésre visszamenőleges hatállyal történő teljes megsemmisítését kérve. Az Alkotmánybíróság január 28-i ülésén már foglalkozott a nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóval, de a vízi járművekre vonatkozó részt nem helyezte hatályon kívül. Az Egylet ekkor döntött úgy, hogy önálló beadvány formájában fordul jogorvoslati kérelemmel az Alkotmánybírósághoz. A beadványt Böröcz Péter az Egylet tikára és dr. Varga Viktória ügyvéd közösen szerkesztette, több mint egy hónapnyi anyaggyűjtéssel, jogszabályok tanulmányozásával. Mindketten közel 100-100 munkaórát fordítottak szabadidejükből az előkészítésre és véglegesítésre. Az elkészítés során a kifogásolt jogszabályokat összevetették az Alkotmány paragrafusaival, több évre visszamenőleg átnézték az Alkotmánybírósági Határozatokat, hogy a beadvány tényszerű, tárgyilagos és az Alkotmánybíróság által elbírálható legyen. A beadványt eddig azért nem hoztuk nyilvánosságra, mert az Alkotmánybíróság részéről nem került befogadásra. A beadvány az első elbíráláson május 4-én túljutott, alakilag és tartalmilag megfelelt a követelményeknek, így az Alkotmánybíróság vitára alkalmasnak találta. Kirendelték az eljáró Alkotmánybírót, így a testület megvitatja a beadványban foglaltak alkotmányellenességét. Az Egylet bízik abban, hogy a beadványban ismertetett tények meggyőzőek lesznek az Alkotmánybíróság testületének ahhoz, hogy a törvényt megsemmisítse. Amennyiben az Alkotmánybíróság a jogszabályokat a bevallási határidő (magánszemélyeknek május 20, gazdasági társaságoknak május 31) előtt nem tárgyalja, vagy nem semmisíti meg, nem javasoljuk senkinek, hogy az adó bevallását és megfizetését határidőre elmulassza. Az Egylet elfogadja azt a jogalkotói álláspontot, hogy a nagy értékű vagyontárgyak közé sorolja a vízi járműveket, és azokra adót kíván kivetni. Nem tudjuk azonban elfogadni, hogy a hajózást érintő jogszabályok megalkotása a szakmai szervezetek megkérdezése nélkül történik, sem azt, hogy az adó kivetése olyan adatokon alapul, amelyek nem állnak a hajótulajdonosok rendelkezésére, és az adóhatóság által sem ellenőrizhetőek, vagy idejét múlt szokásjogon alapulnak. A továbbiakban az Egyletet, mint beadvány készítőt hivatalosan értesíteni fogja az Alkotmánybíróság a beadvány napirendre tűzéséről, majd a döntésről. Ezekről az Egylet fogja tájékoztatni a hajótulajdonosokat a saját honlapján, ill. különböző médiákon keresztül. Az Egylet érdekvédelmi szervezet, a Magyarországon működő hajózásban érintett vállalkozásokat fogja össze, ugyanakkor minden magyar hajótulajdonos érdekeit szem előtt tartja, függetlenül attól, hogy motoros vagy vitorlás hajóval rendelkezik. A továbbiakban is segítünk mindazoknak, akik kérdéseikkel megkeresnek minket, ahogyan azt az elmúlt hónapokban is tettük a vízi járművekre vonatkozó vagyonadóval kapcsolatban. Üdvözlünk minden kezdeményezést, ami figyelemfelhívásra szolgál, de egy törvény alkotmányellenes paragrafusai ellen a jog eszközeivel kell fellépni. Ennek jelenleg egy alkotmánybírósági beadvány elkészítése és benyújtása a módja. A Szegedi Vitorlás Egyletnek sok sikert kívánunk a tervezett programjához, és örülünk, hogy beadványunkat sikeresen fel tudták használni a kezdeményezésükhöz. 2010. május 5. Böröcz Péter titkár Hajóipari Vállalkozók Egylete www.sailing.hu

egyse