jún
26

Groupama Garancia Nagydíj – Horváth Boldizsár Emlékverseny 2012 

Írta: Dobos Krisztián
A Groupama Garancia Nagydíj - Horváth Boldizsár Emlékverseny 2012 versenykiírása Időpontja: 2012. július 01. Balatonfüred

1. BEVEZETÉS 1.1. A verseny célja: Horváth Boldizsár emlékének megőrzése, Kékszalagot megelőző felkészülési túraverseny a nagyhajós hajóosztályok részére. 1.2. A verseny helye és ideje: Balatonfüred, 2012. július 1. 1.3. Résztvevő hajóosztályok: A Versenyrendelkezések 6.2 pontja szerint, illetve a nyílt többtestű osztály. 2. A VERSENY RENDEZŐJE 2.1. Rendező szervezet: Balatonfüredi Yacht Club 2.2. Versenyvezető: Koltay Gusztáv 2.3. Versenybíróság elnöke: Hantó István 3. VERSENYSZABÁLYOK A versenyen az alábbi szabályok érvényesek: A vitorlázás versenyszabályaiban meghatározott szabályok, a Magyar Vitorlás Szövetség Általános versenyutasítása, Versenyrendelkezései és Reklámszabályzata. 4. HIRDETÉSEK A résztvevő hajók kötelezhetők a Versenyrendezőség által meghatározott és biztosított hirdetés viselésére. 5. NEVEZÉS 5.1. Előnevezés a VIHAR rendszeren keresztül: Az MVSZ versenyengedélyével rendelkező sportolóknak lehetősége van elektronikus előnevezésre a VIHAR rendszeren keresztül, 2012. május 28-án 0:00 órától 2012. június 24-én 23:59 óráig. Az előnevezés akkor válik érvényessé, ha a nevezési időben és helyen: - bemutatásra kerül a nevezési feltételeket igazoló, a rendszerben nem regisztrált összes irat, - a csapat képviselője aláírásával igazolja a nevezést, - a nevezési díj kiegyenlítésre kerül. Amennyiben egy hajóosztályban az elektronikus előnevezés lezárásáig nem jelentkezik legalább 6 induló, az osztály hajói a megfelelő Yardstick csoportban kerülnek értékelésre. 5.2. A nevezés helye: A Balatonfüredi Yacht Club Klubházának I. emeletén működő versenyiroda (8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc u. 2.). 5.3. A nevezés ideje: 2012. június 30-án 18.00-21.00 óra között és 2012. július 1-jén 7.00-8.00 óra között. 5.4. A nevezés díja: 4.800 Ft/fő. Az 1994. január 1-jén és azután született versenyzők 2.500 Ft/fő nevezési díjat fizetnek. Az 1998. január 1-jén és azután született versenyzők (mocók) nevezési díjat nem fizetnek. 6. VERSENYZŐK TÁJÉKOZTATÁSA, PARTI JELZÉSEK 6.1. A Versenyrendezőség a versenyzőket a BYC személybejárójánál kifüggesztett hivatalos hirdetőtáblán, írásbeli közlemények útján tájékoztatja. 6.2. A parti jelzéseket a Balatonfüredi Yacht Club kikötőjének főárbocán tűzik ki. 6.3. A Versenyrendezőség az időegyeztetés céljából a következő jelzéseket adja a parton: Július 1-jén 8.29 óra figyelemfelhívó jelzés egy hangjellel Július 1-jén 8.30 óra D lobogó kitűzése egy hangjellel 7. VERSENYPÁLYA A versenypályát széliránytól függetlenül a Balatonfüred – Paloznak – Tihany – Hajógyári-öböl – Balatonfüred útvonalon, a felsorolt állomások sorrendjében kell teljesíteni. 8. RAJT- ÉS CÉLVONAL 8.1. A balatonfüredi móló előtt kb. 400 méterre horgonyzó, narancsszínű lobogót viselő rajthajó árboca és az attól délkeletre a nyílt vízen horgonyzó hajó narancsszínű lobogóval ellátott árboca közötti szakasz. A rajtvonalon egy fehér színű, henger alakú felfújt irányjelző bója is kihelyezésre kerül, amely akadálynak minősül. A rajtvonalról készült vázlatot az 1. számú melléklet írja le. 8.2. A rajt és cél helye azonos. A célvonal a rajtvonalnál rövidebb, az utolsó szakasz irányára merőleges szakasz. A céljel egy fehér színű, henger alakú felfújt bója. 9. PÁLYAJELEK 9.1. A pályajelek helyzete a kerülés sorrendjében WGS-84 rendszerben (2. számú melléklet): 1. számú pályajel (Paloznak) É 46° 58.033’ K 17° 57.940’ 2. számú pályajel (Tihany) É 46° 54.920’ K 17° 54.850’ 3. számú pályajel (Hajógyári-öböl) É 46° 55.890’ K 17° 52.750’ 9.2. A pályajeleknek elhagyáskor jobb kézre kell esni. 10. RAJT, RAJTELJÁRÁS 10.1. A rajt időpontja valamennyi hajóosztály részére: 2012. július 1. 10.00 óra. 10.2. A rajteljárással kapcsolatos jelzések (a RRS 26. szabály módosítása): Figyelmeztető jelzés: -10 perc V kódlobogó fel Előkészítő jelzés: -5 perc P kódlobogó fel Egyperces jelzés: -1 perc P kódlobogó le Rajt: 0 perc V kódlobogó le 10.3. A rajteljárással kapcsolatos jelzéseket a rajtvonal mindkét végén, egyszerre adják. 10.4. A rajteljárás ideje alatt sem hátszélvitorla, sem blister nem húzható fel, csak a rajtjelzés után 3 perccel, amelyet egy hangjellel jeleznek. 10.5. Tömeges korai rajt esetén a megismételt rajteljárás a lehető legkorábban, az 1. helyettesítő bevonása után 1 perccel kezdődik. Ez esetben a Versenyrendezőség a RRS 30.2 szabály szerint jár el. Groupama Garancia Nagydíj – Horváth Boldizsár Emlékverseny 2012 www.byc.hu 11. RAJTHALASZTÁS A Versenyrendezőség a hajók épségét veszélyeztető viharos időjárás miatt jogosult a rajt halasztására. 12. RAJTIDŐ KORLÁTOZÁS A rajtjelzést követő 15 perc eltelte után rajtoló vitorlás el nem rajtolt hajóként (DNS) kerül értékelésre. 14. BIZTONSÁG Ha a versenyen a szélerősség meghaladja a 10 csomót, minden versenyző köteles a mentőmellényt viselni, akár már a kikötőből való elindulástól kezdődően a verseny teljes időtartama alatt. 15. HIVATALOS HAJÓK A versenyrendezésben közreműködő hajók narancsszínű lobogót viselnek. 16. ÓVÁSI HATÁRIDŐ Az óvást legkésőbb az utolsó hajó célba érése után 1 órán belül írásban kell beadni a versenyirodán. 17. RÁDIÓKAPCSOLAT 17.1. A Versenyrendezőség a verseny rajtja előtt és a futam alatt VHF rádión keresztül információt sugároz a versenyzők részére. A Versenyrendezőség által használt VHF csatornát és hívójelet a Versenyrendezőség a nevezéskor közli. 17.2. Az információközlésben (küldésben vagy fogadásban) bekövetkező hiba vagy a korai rajtos hajók bemondásának sorrendje nem képezheti orvoslati kérelem alapját, kivéve, ha az orvoslatot a Versenyrendezőség kezdeményezte. Ez módosítja a Versenyszabályok 62.1 pontját. 17.3. A versenyzők csak vészhelyzetben vagy a futam feladásakor használhatják a Versenyrendezőség által megadott VHF csatornát kommunikációra. 18. ÉRTÉKELÉS 18.1. Abszolút értékelésre kerül a befutás sorrendjében valamennyi nevezett és célba ért hajó. 18.2. Értékelésre kerül továbbá valamennyi önálló hajóosztály (beleértve a nyílt többtestű osztályt is) az abszolút befutó sorrendjében, illetve a Yardstick csoportok és az Összevont cirkáló osztály a részükre kiadott előnyszámok alapján. 18.3. Amennyiben egy kiírt hajóosztályban 6 egységnél kevesebben neveznek előzetesen a VIHAR rendszerben, azt a saját Yardstick kategóriában értékelik. 19. DÍJKIOSZTÓ A díjkiosztó a verseny befejezését követően, a hirdetőtáblán közölt helyen és időpontban kerül megtartásra. Groupama Garancia Nagydíj – Horváth Boldizsár Emlékverseny 2012 JÓ SZELET! www.byc.hu 20. SZAVATOSSÁG A versenyen való részvétellel kapcsolatos, illetve annak során előforduló vagy okozott személyi sérülésekért – beleértve az esetleges elhalálozást is – és vagyoni károkért a verseny rendezője és a Versenyrendezőség semmilyen felelősséget nem vállal. Minden versenyző egyéni felelőssége dönteni a versenyen való indulásról vagy annak folytatásáról (lásd RRS 4. szabály – Döntés a versenyen való részvételről).

Dobos Krisztián