jan
22

HATÁROZATOK HASONLÍTGATÁSA 

Írta: egyse
HATÁROZATOK HASONLÍTGATÁSA Az alábbiakban egymás mellé tesszük az MVSZ két határozatát, mely a Magyar Köztársaság területén rendezett vitorlás versenyek rendezésének feltételeit szabályozza. A bal oldali az első nagy vihart kavaró határozat, míg a jobb oldali az új, és egyben az előzőt hatályon kívűl helyező határozat.

MVSZ elnökség 2/2009.10.27. sz. határozata
Magyar Köztársaság területén rendezett vitorlás versenyek rendezésének feltételei

A Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) Elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvényben, ill. az MVSZ Alapszabályában kapott felhatalmazás alapján 2010. január 1-i hatállyal az alábbiak szerint szabályozza a Magyar Köztársaság területén rendezett vitorlás versenyek rendezésének feltételeit:
 
 
 
1. A Magyar Köztársaság területén vitorlásverseny kizárólag abban az esetben rendezhető, ha szerepel az MVSZ tárgyévre kiadott hivatalos versenynaptárában. Vitorlásverseny: vitorlás hajók részvételével zajló minden olyan rendezvény, amelyen a rendezvényre vonatkozó előírások és/vagy a résztvevő vitorlás hajók által ténylegesen folytatott gyakorlat alapján az ISAF „Vitorlázás Versenyszabályai” kerülnek alkalmazásra.
 
 
2. Az MVSZ versenynaptár évente, a tárgyévet megelőző év december hónapjában kerül közzétételre. A versenyek regisztrációjának határideje a tárgyévet megelőző október 15. A 2010-es versenyévadban rendezendő versenyek regisztrációs határideje a jelen határozat betarthatóságának érdekében 2009. november 15.
 
3. Az MVSZ versenynaptárba történő felvétel feltétele a verseny rendezője és az MVSZ között az MVSZ által rendelkezésre bocsátott szövegminta segítségével kötendő szerződés mindkét fél által történő aláírása. Ezen szerződés az alábbi alapelvek figyelembevételével kerül megfogalmazásra:

MVSZ vállalja:
- a Verseny hivatalos MVSZ Versenynaptárban és a MVSZ honlapján történő feltüntetését,
- az MVSZ Általános Versenyutasítás, az ISAF Versenyszabályok és MVSZ Versenyrendelkezések használatának engedélyezését,
- a Versenykiírás előzetes szakmai ellenőrzését,
- a Versenykiírás és a Versenyeredmények megjelenítését honlapján, ill. az MVSZ elektronikus hírleveleiben,
- az MVSZ VIHAR online nevezési rendszer használatának engedélyezését,
- az MVSZ által működtetett YS és/vagy ORC előnyszámítási rendszer használatának engedélyezését,
- versenybírók és igény esetén versenyrendezők, felmérők közvetítését,
- a Versenybíróság által hozott döntések elleni fellebbezések tárgyalását,
- a Versennyel kapcsolatos dokumentumok archiválását,
- igény, esetén, előzetes szerződéskötés alapján az MVSZ tulajdonában lévő eszközpark bérbeadását.
 
 
Rendező vállalja, hogy
- a Verseny az ISAF és a MVSZ előírásainak betartásával kerül kiírásra és megrendezésre, továbbá felelősséget vállal azért, hogy ezen előírásokat a verseny résztvevőivel maradéktalanul betartatja,
- a Versenykiírást annak bármely formában történő közzétételét megelőzően, de legkésőbb a verseny kezdetét megelőző 45.-ik napig az MVSZ titkárságára jóváhagyás céljára megküldi.
- a Verseny végeredményét és a napi eredményeket a verseny utolsó futama ill. a napi futamok befejezését követő 24 órán belül elektronikusan megküldi a MVSZ részére az MVSZ honlapján történő közzététel céljából,
- betartja, ill. betartatja az ISAF és a MVSZ Reklámszabályzatából fakadó kötelezettségeket (hajók hirdetésviselési engedélyének ellenőrzése),
- az MVSZ fenti szolgáltatásainak ellenértékeként az MVSZ részére jogdíjat fizet. A jogdíj mértékét és a fizetési feltételeket az MVSZ-szel kötelezően megkötendő szerződések tartalmazzák.
A jogdíjak a jelen határozat 1. sz. mellékletében meghatározott irányelvek szerint kerülnek meghatározásra.


1. sz. Melléklet
Az MVSZ részére fizetendő jogdíj mértéke:
1. Ifjúsági és Utánpótlás osztályok részére rendezett versenyek után jogdíj nem fizetendő.
2. Olimpiai osztályok, továbbá ISAF vagy EUROSAF „Nemzetközi” (International) és „Elismert” (Recognized) osztályok részére rendezett versenyek után jogdíj nem fizetendő. Az ezen osztályok részére rendezett nemzetközi versenyek esetén a jogdíj az MVSZ-szel kötendő eseti megállapodás függvénye.
3. A fenti 1-2. pontokban nem szereplő, MVSZ tagok ill. MVSZ által elismert területi ill. osztályszövetségek által rendezett versenyek esetén a jogdíj összege nevezett versenyzőnként 200 Ft.
4. Minden más szervezet által rendezett verseny esetén a jogdíj összege nevezett versenyzőnként 400 Ft.
5. Szponzorált versenyek esetében a 3-4. pontokban meghatározott  jogdíj mértéke 20%-kal növelendő. Szponzorált versenynek minősül minden olyan verseny, ahol bármilyen szponzor megjelenik a verseny rendezőjének rendelkezésére álló bármely reklámfelületeken (parti infrastruktúra; kiadványok; web; versenykiírás; a rendezőség által kiadott logók általános viseltetése a hajókon, vagy a versenyzők ruházatán; bójákon; rendező motorosokon, stb.).
6. Amennyiben valamely versenyen vegyesen indulnak a jelen melléklet 1-2. pontjában felsorolt osztályok és az ezen pontok hatálya alá nem eső egyéb osztályok, úgy a fizetendő jogdíj csak az „egyéb” osztályok után számítandó. A YS, IMS ill. ORC előnyszámítási rendszerben értékelt hajók jelen szabályozás szempontjából „egyéb” osztálynak minősülnek.
A fenti jogdíjak nem tartalmazzák a mindenkor hatályos adójogszabályok alapján fizetendő áfát.
A MVSZ a jelen határozat alapján beszedett jogdíjakat kizárólag az utánpótlás nevelés, ill. az élsport céljaira fordítja.


MVSZ elnökség 1/2010.01.19. sz. határozata
Magyar Köztársaság területén rendezett vitorlás versenyek rendezésének feltételei

A Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) Elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvényben, ill. az MVSZ Alapszabályában kapott felhatalmazás alapján 2010. január 20-i hatállyal az alábbiak szerint szabályozza a Magyar Köztársaság területén rendezett vitorlás versenyek rendezésének feltételeit. Ezzel egyidejűleg az MVSZ elnökségének 2/2009.10.27. sz. határozata hatályát veszti.
 
1. Vitorlás verseny (a továbbiakban: Verseny): vitorlás hajók részvételével zajló minden olyan rendezvény, amelyen a rendezvényre vonatkozó előírások és/vagy a résztvevő vitorlás hajók által ténylegesen folytatott gyakorlat alapján az ISAF „Vitorlázás Versenyszabályai” kerülnek alkalmazásra. A Magyar Köztársaság területén vitorlásverseny kizárólag abban az esetben rendezhető, ha szerepel az MVSZ tárgyévre kiadott hivatalos versenynaptárában.
 
2. Az MVSZ versenynaptár évente, a tárgyévet megelőző év december hónapjában kerül közzétételre. A Versenyek regisztrációjának határideje a tárgyévet megelőző október 15. A 2010-es versenyévadban rendezendő Versenyek regisztrációs határideje a jelen határozat betarthatóságának érdekében 2009. november 15.
 
3. Az MVSZ versenynaptárba történő felvétel feltétele a Verseny rendezője és az MVSZ között az MVSZ által rendelkezésre bocsátott szövegminta segítségével kötendő szerződés mindkét fél által történő aláírása. Ezen szerződés az alábbi alapelvek figyelembevételével kerül megfogalmazásra:
 
MVSZ vállalja:
- a Verseny hivatalos MVSZ Versenynaptárban és a MVSZ honlapján történő feltüntetését,
- az MVSZ Általános Versenyutasítás, az ISAF Versenyszabályok és MVSZ Versenyrendelkezések használatának engedélyezését,
- a Versenykiírás előzetes szakmai ellenőrzését,
- a Versenykiírás és a Versenyeredmények megjelenítését honlapján, ill. az MVSZ elektronikus hírleveleiben,
- az MVSZ VIHAR online nevezési rendszer használatának engedélyezését,
- az MVSZ által működtetett YS és/vagy ORC előnyszámítási rendszer használatának engedélyezését,
- versenybírók és igény esetén versenyrendezők, felmérők közvetítését,
- a Versenybíróság által hozott döntések elleni fellebbezések tárgyalását,
- a Versennyel kapcsolatos dokumentumok archiválását,
- igény, esetén, előzetes szerződéskötés alapján az MVSZ tulajdonában lévő eszközpark bérbeadását.
 

Rendező vállalja, hogy
- a Verseny az ISAF és a MVSZ előírásainak betartásával kerül kiírásra és megrendezésre, továbbá felelősséget vállal azért, hogy ezen előírásokat a Verseny résztvevőivel maradéktalanul betartatja,
- a Versenykiírást annak bármely formában történő közzétételét megelőzően, de legkésőbb a Verseny kezdetét megelőző 45.-ik napig az MVSZ titkárságára jóváhagyás céljára megküldi.
- a Verseny végeredményét és a napi eredményeket a Verseny utolsó futama ill. a napi futamok befejezését követő 24 órán belül elektronikusan megküldi a MVSZ részére az MVSZ honlapján történő közzététel céljából,
- betartja, ill. betartatja az ISAF és a MVSZ Reklámszabályzatából fakadó kötelezettségeket (hajók hirdetésviselési engedélyének ellenőrzése),
- az MVSZ fenti szolgáltatásainak ellenértékeként az MVSZ részére sportszolgáltatási díjat fizet. A díj mértékét és a fizetési feltételeket az MVSZ-szel kötelezően megkötendő szerződések tartalmazzák.
A díj a jelen határozat 1. sz. mellékletében meghatározott szabályok szerint kerül meghatározásra.
 
 
1. sz. Melléklet
Az MVSZ részére fizetendő díj mértéke:
1. Ifjúsági és Utánpótlás osztályok részére rendezett Versenyek után díj nem fizetendő.
2. Olimpiai osztályok részére rendezett Versenyek után díj nem fizetendő.
3. A fenti 1-2. pontokban nem szereplő Versenyek esetén a díj összege nevezett versenyzőnként 1 (egy) EUR. A díj a mindenkori magyarországi hivatalos pénznemben fizetendő. Amennyiben ez a magyar forint, úgy az átváltáskor az adott tárgyév február hónapjában legkorábban közétett MNB EUR/HUF árfolyam irányadó.
4. Szponzorált Versenyek esetében a 3. pontban meghatározott díj mértéke 20%-kal növelendő. Szponzorált Versenynek minősül minden olyan Verseny, ahol közvetlenül az adott Verseny támogatása érdekében bármilyen szponzor megjelenik a Verseny rendezőjének rendelkezésére álló bármely reklámfelületeken (parti infrastruktúra; kiadványok; web; versenykiírás; a rendezőség által kiadott logók/feliratok a hajókon, vagy a versenyzők ruházatán; bójákon; rendező motorosokon, stb.).
5. Amennyiben valamely Versenyen vegyesen indulnak a jelen melléklet 1-2. pontjában felsorolt osztályok és az ezen pontok hatálya alá nem eső „egyéb osztályok”, úgy a fizetendő díj csak az „egyéb osztályok” után számítandó. A YS, IMS ill. ORC előnyszámítási rendszerben értékelt hajók jelen szabályozás szempontjából „egyéb osztálynak” minősülnek.
6. Nevezési díj fizetésére nem köteles versenyzők (mocók) után a fenti díjat nem kell megfizetni.
A fenti díjak nem tartalmazzák a mindenkor hatályos adójogszabályok alapján esetlegesen fizetendő áfát.
A MVSZ a jelen határozat alapján beszedett díjakat elkülönített nyilvántartásban kezeli és kizárólag az utánpótlás nevelés céljaira fordítja. Az MVSZ egyben vállalja, hogy a jelen határozat alapján fizetendő sportszolgáltatási díj összegét az MVSZ által rendezett Versenyek után kiszámítja és a számított díjjal azonos összeget jóváírja az utánpótlás nevelés céljára elkülönített nyilvántartásban.

 

Forrás: www.sailing.hu


egyse