A vitorlás szabályok


1, ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 • A játékidő nincs megszabva. A távolságot a kezdő és végcélpontot a mérkőző felek jelölik ki.
 • A mérkőzések idejét és a befutást a Feleknek vagy saját maguknak, vagy az általuk megbízott személynek kell mérniük.
 • Szélcsend és/vagy vihar esetén lehetőség van közös megegyezéssel a pálya rövidítésére, vagy a futam felfüggesztésére. Ebben az esetben az éppen aktuális részeredmény számít végeredménynek.
 • Halasztás (halasztásnak a kezdeményezett halasztás minősül, a passzívan elmaradt futam nem) csak és kizárólag 1, azaz egy alkalommal lehetséges szezononként.
 • Az eredményeket a győztes csapat tagjainak kötelessége jelezni a www.yardstick.hu oldalon.
 • A pálya használhatóságának megítélése (időjárási körülmények) a csapatok feladata és felelőssége. Amennyiben a pálya használhatósága nem egyértelmű, vagy nehezen megítélhető, a helyszínen kell meggyőződni arról, lebonyolítható-e a futam, majd közös megegyezéssel meghatározni a mérkőzés kiírt időpontját.
 • A sporttevékenység önként vállalt. Az esetleges balesetekért felelősséget nem vállalunk!

2, A JÁTÉK SZABÁLYAI

A versenyek a Magyar Vitorlás Szövetség aktuális rendelkezései és érvényes szabályai szerint zajlanak.

 1. Egy kihívást követő verseny egy futamból áll. A futamok a rajtot 10-15 perccel megelőző felkészülési jellel kezdődnek, és a célba éréssel, vagy a verseny megszakításával érnek véget. (A futamokon résztvevő hajóknak érvényes hajólevéllel, a kormányosoknak pedig a megfelelő engedélyekkel kell rendelkezniük.)
 2. A Nyertes a feltöltött futamidők aktuális hajóhoz tartozó yardstick-számmal korrigált idejéből kerül meghatározásra: A rajt elmulasztása, a futamok feladása, és az esetleges diszkvalifikáció plusz büntető időkkel büntethető. A verseny győztes az a csapat, amely a rövidebb idő alatt megteszi a kijelölt távot. Amennyiben különböző hajóosztályok vesznek részt a futamokban, az értékelés a időjóváírással történik: a különböző adottságokkal rendelkező hajók közötti versengés kiegyenlítése érdekében, elért eredményeiket a hajóosztály versenyeredményeinek átlaga által definiált Yardstick számmal korrigáljuk.
  Kiszámítása: Számított versenyidő[sec] = futamidő[sec] x 100 / előnyszám [Yardstickszám vagy Ys]
 3. A rajtvonalat közös megegyezés két határoló bója vagy egy bója és a rajthajó jelöli vagy akár lehet egy hajó és a part előre meghatározott jellegzetes része. A célvonalat szintúgy több bója, kikötőbe való visszaérés, egy bója és a célhajó mutatja. A futamok repülőrajttal indulnak; a rajtot megegyezéses jelzéssel (hangjelzés, zászlójelzés) indítják.
 4. A futamok során érvényes kitérési szabályok megegyeznek a Hajózási szabályzatban szereplő, általános közlekedési előírásokkal. Két vitorlás találkozásakor:
  - a különböző csapáson haladó hajók közül a jobbcsapáson haladónak van útjoga
  - az azonos csapáson haladó hajók közül a szél felett vitorlázónak utat kell biztosítania a szél alatt haladó számára
 5. A versenyzőknek az előzésekkor is figyelembe kell venniük néhány szabályt:
  - Szél feletti előzéskor a szél felőli oldalon az előzésben lévő hajónak kell távolságot tartania. Az előzés megakadályozására a szél alatt hajózó a szélirány felé kerülhet, egészen a szélben állásig. Az előzni kívánó hajónak követnie kell az irányváltást, amíg kormányosa egy vonalba nem kerül a másik hajó árbocával. Ekkor az előzött hajónak vissza kell térni a következő pályajelhez vezető, közvetlen menetirányához.
  - Szél alatti előzéskor az utolért hajónak ki kell térnie. Az előző hajónak azonban elegendő teret kell biztosítania a másik számára az ésszerű navigációhoz; nem keresztezheti annak ésszerű menetirányát.